Gerbiami kolegos,
Vilniaus mokslo grupę mes įkūrėme vystyti odontologijos mokslą Lietuvoje bei didinti Lietuvos mokslininkų galimybes atlikti šiuolaikiškus tyrimus. Išsikėlėme sau uždavinius kurti bei tobulinti medžiagas, technologijas ir metodus odontologijos srityje. Be abejo, tas neįmanoma be gerai suplanuotų laboratorinių eksperimentų ir klinikinių tyrimų, kurie yra mūsų pagrindinis tikslas. Kartu siekiame skatinti jaunų mokslininkų motyvaciją, siekiant mokslinių aukštumų odontologijos ir kitose srityse.
Jau esame pradėję ir sėkmingai užbaigę keletą mokslinių projektų, kurie tapo pagrindu straipsniams, išspausdintiems pasaulinio lygio žurnaluose. Todėl kviečiame visus turinčius idėjų, norinčius dalyvauti visuose mokslinio tyrimo etapuose prisidėti prie mūsų grupės.
Taip jau yra, kad moksliniai pasiekimai tampa efektyvūs tik tada, kai įdiegiami į praktiką, todėl Vilniaus mokslo grupės organizuojami kursai ir seminarai, pateiks pačią naujausią ir aktualiausią mokslinę informaciją, reikalingą klinikiniam odontologų darbui.
Taigi, mūsų vizija – būti konkurencinga, lygiaverte odontologijos mokslo tyrimus atliekančia grupe pasaulyje.

Su pagarba
Med. Dr. Tomas Linkevičius
Odontologijos institutas, Vilniaus universitetas